Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta

"Tradycje górnicze Ziemi wałbrzyskiej" już za nami. Spotkanie młodych mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego z nieznaną im zupełnie pracą górniczą zakończyło się wernisażem prac konkursowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej Centrum Kultury w Boguszowie Gorcach w dniu 26 sierpnia 2016r. Konkurs plastyczny ogłoszony przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego we współpracy z Miejska Biblioteką Publiczną Centrum Kultury w Boguszowie Gorcach uzmysłowił nam, że wystarczyło 20 lat aby pamięć o górniczej przeszłości tych ziem zaczęła się zacierać. Tym bardziej cieszy nas fakt, że konkurs spotkał się z tak dużym odzewem młodego pokolenia. Zgłoszonych zostało 60 prac. Jury w składzie Małgorzata Owczarczak - artysta plastyk, Lucyna Wierzbicka - artysta plastyk oraz Józef Waliszewski - emerytowany górnik wybrało najlepsze prace w dwóch kategoriach wiekowych. Pan Józef Waliszewski przeprowadził również pogadankę dla uczestników konkursu na temat pracy w kopalni. Zaproszenie na wernisaż przyjął również Burmistrz Boguszowa Gorc Pan Waldemar Kujawa, który gratulował młodzieży talentu i pasji malarskiej. Obecni byli również Radni Rady Miejskiej Boguszowa Gorc.Nagrody dla laureatów wręczał w imieniu Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego - Wicestarosta - Pan Krzysztof Kwiatkowski. Wystawę można oglądać do końca tygodnia w MBP CK w Boguszowie Gorcach a następnie wyeksponowana zostanie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Konkurs dofinansowany został z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

 

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego pozyskał kolejne środki na inwestycje drogowe. Wsparcie w wysokości 1,2 mln złotych wpłynęło od Wojewody Dolnośląskiego. Decyzją Ministra Finansów dofinansowany zostanie III etap budowy obwodnicy Czarnego Boru. Inwestycja rozpoczęła się 3 lata temu. I i II etap został zrealizowany przez Gminę Czarny Bór ze wsparciem finansowym Powiatu Wałbrzyskiego. Etap III realizowany jest w ramach wieloletniego programu „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

Zarząd Powiatu dziękuje Ministrowi Finansów, Wojewodzie Dolnośląskiemu Panu Pawłowi Hreniakowi oraz Wicewojewodzie Dolnośląskiemu Panu Kamilowi Zielińskiemu za pamięć o mieszkańcach Powiatu Wałbrzyskiego i udzielane nam wszystkim wsparcie.

 

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500