Rejestracja Stowarzyszenia Zwykłego

Dokumenty zawierające wnioski do pobrania w załącznikach: 

 

1. WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI STOWARZYSZEN ZWYKLYCH word

2. PROTOKÓŁ  ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO word

3. UCHWAŁA O UCHWALENIU REGULAMINU STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO word

4. UCHWAŁA O ZAŁOŻENIU  STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO word

5. UCHWAŁA O WYBORZE ORGANU KONTROLI WEWNĘTRZENEJ word

6. UCHWAŁA O WYBORZE CZŁONKÓW ZARZĄDU word

7.LISTA ZAŁOŻYCIELI STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO word

8. REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO word

9. UCHWAŁA O WYBORZE PRZEDSTAWICIELA STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO word

karta usług rejestracja stowarzyszenia zwykłego word

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500