Oferta edukacyjna Powiatu Wałbrzyskiego na rok szkolny 2013/2014

Kierunki kształcenia w naszych szkołach zapewniają szeroki wachlarz możliwości kształcenia zarówno zawodowego, ogólnego jak i specjalnego.

W zależności od potrzeb i możliwości ucznia, każdy znajdzie ciekawe miejsce do kontynuacji nauki na szczeblu ponadgimnazjalnym. Nasze placówki edukacyjne to miejsca realizacji ciekawych inicjatyw, programów unijnych, integracyjnych, kulturalnych i sportowych.

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle:

Lp. Nazwa szkoły Zawód Plan naboru na rok szkolny 2013/2014
Liczba oddziałów Liczba uczniów
 2.  Szkoła Podstawowa Specjalna     -  1  6 - 8
 2.  Publiczne Gimnazjum Specjalne     -  1  6 - 8
 3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna  kucharz  1  6 - 8
  ogółem  3  18 - 24

2. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu:

Lp. Nazwa szkoły Zawód Plan naboru na rok szkolny 2013/2014
Liczba oddziałów Liczba uczniów
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
1.  Publiczne Gimnazjum Specjalne     -  1  
2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna dla Uczniów Niesłyszących i Słabo Słyszących  kucharz  1  
  ogółem 2  12

3. Zespół Szkół w Szczawnie-Zdroju:

Lp. Nazwa szkoły Zawód Plan naboru na rok szkolny 2013/2014
Liczba oddziałów Liczba uczniów
 2.  Liceum Ogólnokształcące     -  3  90
 2.  Technikum Technik ochrony środowiska  2  60
  ogółem  5  150

Wytworzył: WS Udostępnił: Daniel Jasiński

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500