Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta logo UE rgb 2

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych w związku z koniecznością uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych w związku z koniecznością uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.

Termin i forma przeprowadzenia konsultacji: 

Uwagi do projektów można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza konsultacyjnego, w terminie 14 dni licząc od dnia następującego po dniu upublicznienia niniejszej informacji.

W celu złożenia przedmiotowych uwag udostępniony formularz, po uprzednim wypełnieniu, należy przesłać na adres poczty e-mail: a.blaszkiewicz@powiat.walbrzych.pl, w terminie wskazanym powyżej.

 

Formularz uwag - program wspolpracy (doc)  

Formularz uwag - program wspolpracy (pdf)

Program współpracy (doc)   

Program współpracy (pdf)

 

 

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500