Realizacja budżetu partycypacyjnego w Starych Bogaczowicach

W środę 10 października 2018 r. Członkowie Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego przekazali na ręce strażaków z OSP Stare Bogaczowice sprzęt ratowniczy i odzież ochronną, zakupiony w ramach budżetu partycypacyjnego Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2018. W ramach projektu zakupiono urządzenie pomiarowe, zestaw zasilająco ładujący, aparat powietrzny, butle stalową ora kombinezony ochronne. Wartość projektu 11 264,47 zł.

Rok wcześniej, mieszkańcy wybrali projekt p.n. „ Ocalić od zapomnienia”. W ramach projektu Fundacja Anna w Gostkowie otrzymała 11 900,00 zł., za które odnowiono aleje na cmentarzu ewangelickim, nasadzono rośliny i przeprowadzono konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży. W projekt z entuzjazmem zaangażowali się także mieszkańcy Gostkowa, którzy pomagali w wykonaniu prac porządkowych na cmentarzu i samodzielnie układali płyty na alejach. W 2016 r. zrealizowano projekt z budżetu partycypacyjnego pn. „Pieszy międzygminny rajd wokół Trójgarbu”. Na trasie zamontowane zostały ławki, tablice informacyjne oraz kierunkowskazy, które służą mieszkańcom Powiatu Wałbrzyskiego oraz turystom, w trakcie pieszych lub rowerowych wycieczek na „Trójgarb”. Całkowity koszt zadania wyniósł 11.085,00 zł. Dzięki projektom zgłaszanym w ramach budżetu partycypacyjnego, mieszkańcy mają realny wpływ na swoje otoczenie i mogą bezpośrednio decydować na jaki cel zostaną wydatkowane środki wydzielone z budżetu powiatu wałbrzyskiego.

 

 

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500