Przekazanie sprzętu dla UKS Orlik z budżetu partycypacyjnego

W poniedziałek 03 września 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów Walimiu, podczas uroczystej inauguracji roku szkolnego 2018/2019, Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego Krzysztof Kwiatkowski przekazał dla Uczniowskiego Klubu Sportowego ORLIK: 2 rowery szosowe oraz 1 górski. Rowery zostały zakupione w ramach projektu pn. „Powiatowa Akademia Rowerowa”, który jest finansowany przez Powiat Wałbrzyski z budżetu partycypacyjnego na rok 2018, na terenie gminy Walim.

Ponadto planowane są szkolenia jazdy rowerem w trudnym terenie i po drogach publicznych oraz wszelkie działania, które przygotują uczestników do zajęć właściwych czyli wypraw i zawodów rowerowych. Założeniem projektu było tworzenie nowych form spędzania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu powiatu wałbrzyskiego. Wartość projektu 14.715 zł.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500