Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta

Przekazanie sprzętu dla UKS Orlik z budżetu partycypacyjnego

W poniedziałek 03 września 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów Walimiu, podczas uroczystej inauguracji roku szkolnego 2018/2019, Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego Krzysztof Kwiatkowski przekazał dla Uczniowskiego Klubu Sportowego ORLIK: 2 rowery szosowe oraz 1 górski. Rowery zostały zakupione w ramach projektu pn. „Powiatowa Akademia Rowerowa”, który jest finansowany przez Powiat Wałbrzyski z budżetu partycypacyjnego na rok 2018, na terenie gminy Walim.

Nowy sprzęt dla KS HEROS dzięki budżetowi partycypacyjnemu

W dniu 21.06.2018 r.  przedstawiciele Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w osobach Pana Stanisława Janora oraz Pana Mirosława Potapowicza przekazali na ręce Pana Dariusza Piastowskiego z Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Heros” Czarny Bór sprzęt zakupiony w ramach realizacji zadania pn. XIII Międzynarodowy Turniej Czarny Bór OPEN w zapasach kobiet – zakup sprzętu. Projekt ten został wybrany głosami mieszkańców Gminy Czarny Bór w głosowaniu na projekty zgłoszone w ramach budżetu partycypacyjnego Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2018.

Realizacja budżetu partycypacyjnego

W dniu dzisiejszym odbyło się przekazanie projektów do realizacji oraz sprzętu autorom 3 zwycięskich projektów budżetu partycypacyjnego Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2018. Pierwsze uroczyste przekazanie miało miejsce w Szkole Podstawowej nr 2 w Głuszycy. W trakcie konkursu artystycznego „Młode Talenty” Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego Krzysztof Kwiatkowski przekazał na ręce Dyrektor SP nr 2 pani Anety Musik komputery, stoliki i ławki, zakupione w ramach projektu ”Poczekalnia multimedialna Infoludek” o wartości 23 190 zł. Jest to już drugi projekt Szkoły Podstawowej nr 2 w Głuszycy realizowany w ramach budżetu partycypacyjnego.
Z Głuszycy wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski udał się do siedziby Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, gdzie przekazał sprzęt oraz projekty kolejnym dwóm laureatom: autorom projektu „Aktywna Jedlina…dla każdego coś dobrego” oraz projektu „Cykl spacerów szczawieńskich” w Szczawnie – Zdroju.

Inauguracja Budżetu Partycypacyjnego na 2018 r.

W dniu 05.04.2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu odbyło się uroczyste spotkanie z autorami zwycięskich projektów budżetu partycypacyjnego na 2018 r.. Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego podziękował im za zaangażowanie w sprawy społeczne powiatu. Projekty zgłaszane w ramach budżetu partycypacyjnego są ważnym instrumentem dla Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego, ponieważ pokazują priorytety mieszkańców. To mieszkańcy decydują o wydatkowaniu wydzielonej części budżetu powiatu. Dzięki temu mogą mieć realny wpływ na swoje otoczenie. W tym roku kwota do zagospodarowania wynosiła 150 000 zł.

WYNIKI GŁOSOWANIA

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY WYNIKI GŁOSOWANIA NA PROJEKTY ZGŁOSZONE W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO NA ROK 2018

Gmina Szczawno-Zdrój

Nazwa projektu

Liczba głosów ważnych

Wartość projektu

Uwagi

Cykl spacerów szczawieńskich

273

11.440

projekt przeznaczony do realizacji

„Trenujemy, Ratujemy, Wygrywamy” – szkolenie z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla dzieci i młodzieży

106

15.043.40

 

Głosów nieważnych: 100

Gmina Jedlina-Zdrój

Nazwa projektu

Liczba głosów ważnych

Wartość projektu

Uwagi

„Aktywna Jedlina…dla każdego coś dobrego”

40

13.030

projekt przeznaczony do realizacji

Głosów nieważnych: 1

Gmina Stare Bogaczowice

Nazwa projektu

Liczba głosów ważnych

Wartość projektu

Uwagi

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu wałbrzyskiego poprzez doposażenie jednostki OSP Stare Bogaczowice w sprzęt ratowniczy i odzież ochronną

576

11.264,47

projekt przeznaczony do realizacji

„Mini muzeum – skarby z naszych domów”

398

11.265

 

Cykliczne wydarzenia kulturalno-społeczne:

a)    upamiętnienie 75 rocznicy mordu na Wołyniu;

b) IV Biesiada Kresowa

56

11.265

 

Głosów nieważnych: 35

Gmina Boguszów-Gorce

Nazwa projektu

Liczba głosów ważnych

Wartość projektu

Uwagi

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Boguszowa-Gorce oraz Powiatu Wałbrzyskiego poprzez doposażenie OSP Boguszów w sprzęt ratowniczy

190

41.565

projekt przeznaczony do realizacji

Głosów nieważnych: 3

Gmina Głuszyca

Nazwa projektu

Liczba głosów ważnych

Wartość projektu

Uwagi

Poczekalnia multimedialna „Infoludek”

1533

23.190

 

projekt przeznaczony do realizacji

Poprawa bezpieczeństwa poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuszycy Górnej w specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy

981

23.190

 

IV Uphill Rogowiec – bieg w stylu anglosaskim na najwyżej położone ruiny zamku w Polsce

131

23.000

 

Głosów nieważnych: 42

Gmina Czarny Bór

Nazwa projektu i jego lokalizacja

Liczba głosów ważnych

Wartość projektu

Uwagi

XIII Międzynarodowy Turniej Czarny Bór OPEN w zapasach kobiet – zakup sprzętu

504

12.840

projekt przeznaczony do realizacji

Wyposażenie pomieszczenia dla Międzypokoleniowego Teatru Muzycznego

290

12.840

 

Poprawa bezpieczeństwa w Powiecie Wałbrzyskim poprzez doposażenie jednostki OSP Borówno w sprzęt ratowniczo-gaśniczy

75

12.840

 

Głosów nieważnych: 104

Gmina Walim

Nazwa projektu i jego lokalizacja

Liczba głosów ważnych

Wartość projektu

Uwagi

Powiatowa Akademia Rowerowa

119

14.715

projekt przeznaczony do realizacji

Głosów nieważnych: 2

Gmina Mieroszów

Nazwa projektu i jego lokalizacja

Liczba głosów ważnych

Wartość projektu

Uwagi

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Mieroszów oraz powiatu wałbrzyskiego poprzez doposażenie w sprzęt ratowniczy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieroszowie

164

18.345

projekt przeznaczony do realizacji

Głosów nieważnych: 32      

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500