NGO

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta

Organizacje pozarządowe

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu wałbrzyskiego. Szczegóły w załączeniu (pobierz)


Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego ogłasza konkurs na realizację zadań z zakresu sportu na rok 2019. Szczegóły w załącznikach:

  1. Uchwała w sprawie ogłoszenia konkursu (pobierz)
  2. Uchwała Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie określenia warunków i trybu finansowania w formie dotacji zadań służących rozwojowi sportu (pobierz)
  3. Wniosek o przyznanie dotacji (pobierz)

 

Uprzejmie prosimy organizacje pożytku publicznego z terenu Powiatu Wałbrzyskiego o zgłoszenie kandydatów do pracy w komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wałbrzyskiego realizowanego w 2019 roku pn. powadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zgłoszenia drogą mailową na adres a.blaszkiewicz@powiat.walbrzych.pl do 28 listopada do godz. 10:00.

Posiedzenie komisji planowane jest na 28 listopada na godz. 14:00

Karta zgłoszeniowa - pobierz

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Przedstawiamy wyniki konkursu na zadania w zakresie sportu.

uchwała pobierz

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KOMUNIKAT

W związku z ogłoszeniem konkursu na realizację zadań z zakresu sportu serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej powołanej celem opiniowania złożonych ofert.

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego powołuje komisję konkursową, która opiniować będzie oferty złożone w ramach konkursu.

W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić reprezentanci podmiotów, które będą się ubiegać, o środki z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego w ogłoszonym konkursie lub pozostające z oferentami w takich stosunkach prawnych i faktycznych, które mogłyby wywołać uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

Udział w pracach komisji konkursowych jest bezpłatny.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Zgłoszenia, na dołączonym formularzu, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji/podmiotu zgłaszającej wraz ze zgodą kandydata na uczestnictwo w pracach komisji proszę składać do 25 lipca 2018 roku:

osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, al. Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych – Biuro Obsługi i spraw Obywatelskich - Punkt Kancelaryjny

elektronicznie, wysyłając zgłoszenie na adres p.szudzinski@powiat.walbrzych.pl

formularz zgłoszeniowy (pobierz)

---------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie konkursu na zadania z zakresu sportu

uchwała 

wzór wniosku

wzór sprawozdania

-----------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego. Serdecznie zapraszamy do składania ofert. Szczegóły w załączniku

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego w 2018 roku (PDF - skan)

------------------------------------------------------------------------------

Numer konta Bankowego Urzędu Miasta w Wałbrzychu
Bank PKO BP SA 52 1020 3668 0000 5102 0430 0935
właściwy dla opłaty skarbowej za wydanie decyzji:

wpis do ewidencji  Stowarzyszeń kultury fizycznej i  uczniowskich klubów sportowych Opłata 10,00 zł
zmiana w ewidencji  Stowarzyszeń kultury fizycznej i  uczniowskich klubów sportowych
wykreślenie z ewidencji  Stowarzyszeń kultury fizycznej i  uczniowskich klubów sportowych
 wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji  Stowarzyszeń kultury fizycznej i  uczniowskich klubów sportowych  Opłata 17,00 zł

------------------------------------------------------------------------------

 

 

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500