Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta logo UE rgb 2

Ruszył nabór wniosków o Nagrodę Starosty Wałbrzyskiego, za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej

Ruszył nabór wniosków o nagrodę Starosty Wałbrzyskiego indywidualną lub zbiorową, za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury dla osób prawnych i fizycznych, a także innych podmiotów.

 Nagroda Starosty Wałbrzyskiego przyznawana jest w formie pieniężnej, w szczególności za działania w sferze:

 1. rozwoju i zachowania lokalnej kultury, jej najcenniejszych wartości i tradycji
 2. twórczości artystycznej, profesjonalnej, amatorskiej
 3. edukacji kulturalnej
 4. nowatorskich rozwiązań organizacyjnych, związanych z kulturą i jej upowszechnianiem
 5. ochrony zabytków i opieki jad zabytkami
 6. obejmującej całokształt działalności w upowszechnianiu i promocji kultury

Wniosek o przyznanie nagrody mogą składać:

 1. organizacje pozarządowe
 2. instytucje kultury
 3. szkoły wyższe
 4. jednostki samorządu terytorialnego
 5. stowarzyszenia zawodowe, twórcze i kulturalne lub ich związki
 6. Komisja Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu

Wniosek o przyznani e nagrody powinien zawierać:

 1. dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody lub nazwę podmiotu i jego adres
 2. informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności lub informacje dotyczące osiągnięcia, za które nagroda ma być przyznana
 3. uzasadnienie wniosku
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie nagrody Starosty Wałbrzyskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Wysokość nagrody indywidualnej  wynosi do kwoty  3000 zł, nagrody zbiorowej do kwoty 5000 zł.

Wnioski należy składać do dnia 30 września 2018 r. w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.

 

Podstawa prawna:

Uchwała nr XXVII/59/05 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 czerwca 2005 r.

Uchwała nr XLII/20/10 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 14 czerwca 2010 r.

 

Kontakt:

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty -  Pani Aneta Błaszkiewicz tel. 74 84 60 548.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o nagrodę Starosty Wałbrzyskiego za za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury dla osób prawnych i fizycznych, a także innych podmiotówza osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury dla osób prawnych i fizycznych, a także innych podmiotów

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  

 

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

 • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
 • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
 • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
 • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500