Aktualności

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta logo UE rgb 2

Jak online zgłosić kupno lub sprzedaż pojazdu?

Data opublikowania: .

Obowiązek zgłoszenia kupna lub sprzedaży pojazdu w prosty sposób można zrealizować online. Podpowiadamy, jak to zrobić.

Pomimo ograniczeń wynikających z epidemii koronawirusa w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu istnieje możliwość bezpośredniego załatwiania spraw. Petenci są wpuszczani do urzędu w grupach po kilka osób, co powoduje jednak, że czas oczekiwania na załatwienie sprawy, pomimo starań pracowników, jest zdecydowanie dłuższy. Proponujemy zatem mieszkańcom skorzystanie z alternatywnych form kontaktu z urzędem. - Odkąd musieliśmy ograniczyć bezpośrednią obsługę mieszkańców z powodu koronawirusa coraz więcej wniosków zaczęło do nas spływać przez platformę ePUAP. Mieszkańcy częściej wysyłają również maile oraz dzwonią - mówi Krzysztof Kwiatkowski, Starosta Wałbrzyski

Aby załatwić sprawę przez internet, musimy założyć wcześniej Profil Zaufany - najprościej zrobić to za pomocą internetowego konta bankowego. Jak założyć profil zaufany

1. Zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu:

By skorzystać z e-usługi należy przygotować:

- dane pojazdu, którego nabycie lub zbycie chcemy zgłosić (markę, typ - jeśli jest, model, numer VIN, dotychczasowy numer rejestracyjny). Znajdziemy je np. w dowodzie rejestracyjnym, umowie kupna-sprzedaży lub na fakturze VAT,
- dane zbywcy lub nabywcy pojazdu,
- skan lub zdjęcie dokumentu, który potwierdza zbycie lub nabycie pojazdu, np. umowy kupna-sprzedaży pojazdu lub umowę darowizny pojazdu.

Jakie są kolejne kroki?

Krok 1: wejdź na stronę www.GOV.pl i profilem zaufanym zaloguj się do konta Mój GOV (prawy górny róg ekranu).

Krok 2: po zalogowaniu wybierz sekcję Usługi dla obywatela (w pasku z lewej strony), a w niej kategorię Kierowcy i pojazdy (trzecia od góry). Po rozwinięciu się spisu e-usług wybierz i kliknij w Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu, na przykład sprzedaż, kupno, darowiznę (usługa online). I teraz najważniejsze kliknięcie - w przycisk "Wyślij zgłoszenie".

Krok 3: Wybierz, co chcesz zgłosić: zbycie lub nabycie pojazdu. Wpisz dane pojazdu i dołącz skan dokumentu, który potwierdza zbycie lub nabycie pojazdu.

Krok 4: Sprawdź lub uzupełnij swoje dane.

Krok 5: Podaj dane zbywcy lub nabywcy.

Krok 6: Zaadresuj formularz zawiadomienia. Twoje zgłoszenie powinno trafić do wydziału komunikacji urzędu, w którym zarejestrowany jest pojazd. Może to być: starostwo powiatowe, urząd miasta - jeśli pojazd jest zarejestrowany w mieście na prawach powiatu, urząd dzielnicy - jeśli pojazd jest zarejestrowany w Warszawie.

Krok 7: Sprawdź formularz zawiadomienia, podpisz profilem zaufanymi i wyślij. Wyświetli się komunikat, że Twoje zawiadomienie zostało wysłane. Na swoją skrzynkę na koncie Mój Gov dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP). Uwaga! To jedyny dokument potwierdzający złożenie zawiadomienia. Innego nie otrzymasz.

Usługa jest bezpłatna. Zgłoszenie zostanie zarejestrowane od razu, gdy pismo trafi do urzędu.

WAŻNE: swoją skrzynkę na Mój GOV znajdziesz po zalogowaniu się do konta Mój GOV (patrz Krok 1) - w menu po lewej stronie, sekcja Moja skrzynka.

Można także załatwić tę sprawę:
• przez ePUAP
• przez platformę SEKAP
• składając wypełniony wniosek wraz z potrzebnymi dokumentami w skrzynce umieszczonej w budynku starostwa lub przesłać pocztą na adres urzędu - Ważne! Prosimy koniecznie zostawić wraz ze swoimi danymi adresowymi także numer telefonu

2. Zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE:

• by załatwić tę sprawę, konieczne jest dostarczenie oryginałów dokumentów, dlatego w tym przypadku należy sprawę załatwić osobiście składając wypełniony wniosek wraz z dokumentami, tablicami i opłatami lub przesłać pocztą na adres urzędu - prosimy o pozostawienie na pismach danych kontaktowych, w tym numeru telefonu.

Informacja o terminach zawiadamiania o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz rejestracji pojazdów używanych sprowadzonych z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500