Aktualności

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta logo UE rgb 2

KOMUNIKAT STAROSTY: nabycie lub zbycie pojazdu

Data opublikowania: .

Szanowni Państwo,

przypominam o terminach zawiadamiania o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz rejestracji pojazdów używanych sprowadzonych z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Mając na uwadze nowe przepisy wprowadzone ustawą z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r., poz. 568) wprowadza się następujące zmiany:

- do dnia 31 grudnia 2020 roku wydłuża się do 180 dni terminy na:

1) zawiadomienie starosty o zbyciu lub nabyciu pojazdu zarejestrowanego określone w art. 78 ust. 2 pkt 1 Prawa o ruchu drogowym.
2) na rejestrację pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, niebędącego pojazdem nowym określone w art. 71 ust. 7 Prawa o ruchu drogowym.

Wszyscy, którzy w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. nabyli lub zbyli pojazdy bądź sprowadzili pojazdy używane z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej mają 180 dni
na dopełnienie wyżej wymienionych formalności.

 

Starosta Wałbrzyski

(-) Krzysztof Kwiatkowski

 

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500