Aktualności

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta logo UE rgb 2

Pożyczki wspierające mikroprzedsiębiorców

Data opublikowania: .

Wszelkie informacje uzyskają Państwo drogą telefoniczną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu:

w godzinach 7:30 – 14:30 - tel: 74 840 73 90

w godzinach 14:30 – 20:00 - tel: 728 320 944

 

oraz na stronie internetowej urzędu pracy: https://walbrzych.praca.gov.pl/

 

Przypominamy, że:
- o pożyczkę mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

- mogą ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników

- pożyczka udzielana będzie jednorazowo, do kwoty 5 tysięcy zł, ze stałym oprocentowaniem w skali roku

- rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji

- okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy

- na wniosek mikroprzedsiębiorcy pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia

 

Wnioski należy składać w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo w postaci papierowej:
- za pośrednictwem poczty na adres urzędu: ul. Ogrodowa 5B, 58-306 Wałbrzych,
- poprzez wrzucenie podpisanego wniosku wraz z załącznikami do skrzynki podawczej, znajdującej się w budynku urzędu.

 

Wzory prawidłowo wypełnionych formularzy: KLIKNIJ I SPRAWDŹ

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500