Aktualności

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta logo UE rgb 2

V Sesja Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Data opublikowania: .

Zapraszamy na V Sesję Rady Powiatu Wałbrzyskiego. Poniżej proponowany porządek obrad

 

W imieniu Przewodniczącej Rady Powiatu Wałbrzyskiego Pani Sylwester Wawrzyniak serdecznie zapraszamy na V Sesję Rady Powiatu Wałbrzyskiego, która odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2019 roku o godz. 9.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu przy al. Wyzwolenia 24, sala konferencyjna nr 206. 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Zgłaszanie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady i działalności Zarządu pomiędzy Sesjami.
 5. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Starosty Wałbrzyskiego:
 6. przedstawienie wniosku o odwołanie Starosty Wałbrzyskiego złożonego przez grupę ośmiu radnych;
 7. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do wniosku o odwołanie Starosty Wałbrzyskiego;
 8. dyskusja;
 9. wybór Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia głosowania tajnego;
 10. głosowanie i ogłoszenie wyników;
 11. podjęcie uchwały w sprawie odwołania Starosty Wałbrzyskiego (w przypadku gdy wynik głosowania tajnego wskaże na odwołanie starosty).
 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną.
 2. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wałbrzych.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Wnioski i oświadczenia radnych.
 5. Zakończenie obrad Sesji Rady Powiatu.

Przewodnicząca Rady Powiatu Wałbrzyskiego

            Sylwestra Wawrzyniak (-)

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

 • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
 • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
 • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
 • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500