Aktualności

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta logo UE rgb 2

Poradnictwo specjalistyczne dla mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego

Data opublikowania: .

Uwaga mieszkańcy Powiatu Wałbrzyskiego!

Każda osoba która potrzebuje wsparcia lub porady za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu ma możliwość skorzystania z PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO.

 Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód. 

 

Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.

Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii.

Poradnictwo rodzinne obejmuje problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.

W siedzibie Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu w ramach specjalistycznego poradnictwa przyjmują:

 1. Specjalista ds. osób PFRON –   od poniedziałku do piątku w godzinach
  od 8.00 do 15.00 tel. 74 66 66 322 lub 74 66 66 321

Formy wsparcia i pomocy:

 • poradnictwo w zakresie rehabilitacji społecznej,
 • udzielanie informacji o uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym, formach pomocy i instytucjach odpowiedzialnych za ich realizację.
 1. Specjalista pracy z rodziną / pracownik socjalny (obszar pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej) – od poniedziałku do piątku w godzinach
  od 8.00 do 15.00 tel. 74 66 66 307

Formy wsparcia i pomocy:

 • poradnictwo rodzinne,
 • udzielanie informacji o formach pomocy rodzinie i instytucjach odpowiedzialnych za ich realizację,
 • wsparcie osób i rodzin znajdujących się w kryzysie.
 • Psycholog / terapeuta – środa, czwartek i piątek poradnictwo udzielane jest po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub osobistym albo za pośrednictwem pracownika socjalnego tel. 74 66 66 307

Forma wsparcia i pomocy:

 • pomoc psychologiczna (poradnictwo, terapia),
 • psychoedukacja i poradnictwo wychowawcze,
 • poradnictwo i terapia indywidualna,
 • konsultacje rodzinne.

 

 1. Poradnictwo prawne

Forma wsparcia i pomocy:

 • Klienci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu
  w zakresie realizowanych zadań z zakresu ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, mają dostęp za pośrednictwem PCPR-u do obsługi prawnej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu
 • Mieszkańcy potrzebujący porad prawnych w innym niż w/w zakresie mają możliwość skorzystania z Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, który zlokalizowany jest również w Starostwie Powiatowym (pok. 13 na parterze)
  w następujących godzinach:

poniedziałek w godz. 9.00 – 13.00

wtorek w godz. 12.30 - 16.30

środa, czwartek, piątek w godz. 9.00 – 13.00.

 • Osoby znajdujące się w kryzysie mogą również uzyskać nieodpłatnie specjalistyczne poradnictwo prawne w Ośrodku Interwencji Kryzysowej
  w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 2a 74 840 57 72 lub 74 840 57 67.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

 • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
 • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
 • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
 • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500