Aktualności

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta logo UE rgb 2

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

Data opublikowania: .

Dnia 30 stycznia 2019 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu Starosta Krzysztof Kwiatkowski wziął udział w posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku Pracy, będącej organem opiniodawczo – doradczym Starosty Wałbrzyskiego.

Do zadań PRRP należy:
- ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,
- opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na sfinansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i sfinansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez powiatowy urząd pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy,
- składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie,
- opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych,
- opiniowanie proponowanych przez starostę zmian w realizacji programów specjalnych,
W trakcie posiedzenia Rada pozytywnie oceniła gospodarkę środkami funduszu pracy w 2018 r., przewidzianych na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia, a także podjęła uchwałę w sprawie przeznaczenia w roku 2019 środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. 
Środki Funduszu Pracy zostaną przeznaczone głównie na roboty publiczne, staże, prace interwencyjne, szkolenia, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. W 2019 roku planowane są szkolenia: dla kierowców samochodu ciężarowego kat. C lub C+E, operatora koparkoładowarki, dla kierowców autobusu. Poziom zatrudnienia osób po tych kurach wynosi 98%-100 %. Z kolei dla osób, które mają brak motywacji do podjęcia pracy, brak kwalifikacji lub duże problemy ze znalezieniem pracy będą mogły skorzystać ze szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, prowadzonego przez doradców zawodowych.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500