Aktualności

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta

Darowizna dla Głuszycy...

Data opublikowania: .

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego pozytywnie rozpatrzył wniosek Burmistrza Głuszycy o nieodpłatne przekazanie w akcie darowizny budynku przy ul. Parkowej nr. 9 w Głuszycy.

Stypendia i Nagrody Sportowe

Data opublikowania: .

Zapraszamy stowarzyszenia kultury fizycznej, klubu sportowe oraz uczniowskie kluby sportowe do skladania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych dla zawodników oraz nagród sportowych dla zawodników, trenerów i dzialaczy sportowych. Termin składania wniosków przypada na 31. stycznia.

Dokumenty do pobrania

1. Uchwała NR IV/27/11 Rady Powiatu Walbrzyskiego z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie ustanowienia stypendiów dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, szczegółowych zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania (pobierz)

2. Uchwala NR IV/26/11 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie ustanowienia nagrod i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów osob wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, zasad i trybu ich przyznawania (pobierz)

3. wniosek  -stypendium sportowe (pobierz)

4. wniosek - nagrody sportowe (pobierz)

Potrzebujesz porady prawnej? - bezpłatna pomoc w Powiecie

Data opublikowania: .

Na mocy przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Powiat Wałbrzyski utworzył 2 punkty udzielania osobom uprawnionym takiej pomocy.

Jeden punkt obsługiwać będzie organizacja pozarządowa – Fundacja w Służbie Wsi z/s we Wrocławiu (KRS 0000077423) w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu  Al. Wyzwolenia 24 pok. Nr 13.

Drugi punkt mieści się w Szczawnie Zdroju w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. T. Boy’a Żeleńskiego ul. Wojska Polskiego 4A, pok. Nr 9.

Wigilia z młodzieżą...

Data opublikowania: .

Przedstawiciele Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego –Pan Jacek Cichura i Pan Krzysztof Kwiatkowski na zaproszenie dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu – Pani Ewy Bucholc wzięli udział w uroczystej wigilii w walimskim ośrodku.

Opłatek wśród dzieci..

Data opublikowania: .

Wigilia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Siodle rozpoczęła się ”teatrem cieni” przygotowanym przez wychowanków Ośrodka.

Komisariat Policji II w nowej odsłonie...

Data opublikowania: .

16 grudnia 2015r. Starosta Wałbrzyski Pan Jacek Cichura wraz z Radnym Rady Powiatu Wałbrzyskiego Panem Józefem Piksą uczestniczyli w uroczystym otwarciu Komisariatu Policji II w Wałbrzychu.

Opłatek w Gminie Walim.

Data opublikowania: .

W dniu wczorajszym, 15 grudnia 2015 r. odbyło się Bożonarodzeniowe Spotkanie Wigilijne w Gminie Walim, w którym uczestniczył Starosta Powiatu Wałbrzyskiego Pan Jacek Cichura oraz Wicestarosta Pan Krzysztof Kwiatkowski.

Jeszcze bogatsza biblioteka...

Data opublikowania: .

W dniu dzisiejszym (16.12.2015) Starosta Powiatu Wałbrzyskiego Pan Jacek Cichura przekazał na ręce Pani Renaty Nowickiej kolejne zbiory audiowizualne dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami".

Konferencja w PSP Wałbrzych

Data opublikowania: .

W dniu dzisiejszym (11.12.2015) Starosta Powiatu Wałbrzyskiego Pan Jacek Cichura uczestniczył w konferencji strażacko-samorządowej. Spotkanie dotyczyło funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie Powiatu Wałbrzyskiego.

Otwarty konkurs ofert...

Data opublikowania: .

Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania ofert w ramach ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2016. Termin składania ofert przypada na 15.01.2016 r.W załączeniu uchwała.

Wigilia weteranów...

Data opublikowania: .

9 grudnia 2015 w Sali obrad Rady Powiatu Wałbrzyskiego odbyło się spotkanie Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość w celu przeprowadzenia zebrania sprawozdawczego.

Natura w obiektywie młodych mieszkańców Powiatu

Data opublikowania: .

Dzisiaj 09.12.2015 r. o godz. 9.00 został podsumowany konkurs fotograficzny pn. "Ziemia Wałbrzyska-nieodkryte piękno", który zrealizowano w ramach projektu "Ziemia Wałbrzyska-nieodkryte piękno-program edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży Powiatu Wałbrzyskiego" dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Święto Górnika.

Data opublikowania: .

Barbórka. Dziś uroczyście otwarto wystawę „Gustaw – Witold Symbol Niemieckiego i Polskiego Trudu Górniczego”.

Dajemy dzieciom uśmiech...

Data opublikowania: .

6 grudnia to wyjątkowy  dzień, który kochają wszystkie dzieci, bowiem w tym dniu otrzymują prezenty od świętego Mikołaja. Postać tę uwielbiają dzieci na całym  świecie, ponieważ jest on powiernikiem ich marzeń i życzeń.  W tym roku Mikołaj nie zapomniał, także o dzieciach z jednostek podległych Powiatowi i odwiedził Domy Dziecka.

Jak współdziałać, by jeszcze skuteczniej pomagać ? Konferencja PPPP

Data opublikowania: .

W miniony poniedziałek (30.11.2015) w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu, pod patronatem Starosty Wałbrzyskiego Pana Jacka Cichury odbyła się konferencja zorganizowana przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Walimiu pod nazwą „Interpretacja wyników badań zawartych w opiniach i orzeczeniach wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne dla celów oświatowych”.

Docenieni za osiągnięcia artystyczne i kulturalne...

Data opublikowania: .

Uroczyste wręczenie nagród Starosty Wałbrzyskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2015 r.

 

W dniu 02.12.2015 r. o godz. 9.00 zostały wręczone przez Starostę Wałbrzyskiego Pana Jacka Cichurę, w obecności Członka Zarządu Pana Mirosława Potapowicza oraz Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Wałbrzyskiego Pana Stanisława Janora - nagrody za osiągnięcia w dziedzinie artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2015 r.

Statystyka nie jest trudna...

Data opublikowania: .

W dniu dzisiejszym w czytelni Zespołu Szkół nr. 2 im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu odbyło się Podsumowanie III Konkursu Statystycznego Aglomeracji Wałbrzyskiej.

...by nikt nie został bez pomocy...

Data opublikowania: .

„Starajmy się tak żyć i tak postępować,

by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakowało dachu nad głową i

chleba na stole,

by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki..”

                                         Jan Paweł II

20 listopada 2015r. Starosta Wałbrzyski Pan Jacek Cichura spotkał się z pracownikami socjalnymi podległych jednostek tj. dyrektorami i pracownikami domów dziecka oraz zespołem pracowników PCPR.

Powiatowa Rada Rynku Pracy.

Data opublikowania: .

W dniu dzisiejszym (19.11.2015r.) Starosta Wałbrzyski Pan Jacek Cichura przywitał zaproszone osoby na posiedzeniu inauguracyjnym Powiatowej Rady Rynku Pracy w Wałbrzychu- tzn. organu  opiniodawczo - doradczego  Starosty   w sprawach polityki rynku pracy.

"...aby Polska -Polską była..."

Data opublikowania: .

"Na każdym kroku walczyć będziemy o to, aby Polska-Polską była! aby w Polsce-po polsku się myślało"!

                                                         kard. Stefan Wyszyński

11 listopada 2015r Starosta Wałbrzyski Pan Jacek Cichura uczestniczył w obchodach Święta Niepodległości. Uroczystość rozpoczął przemarsz pocztów sztandarowych do Kościoła pw. Św. Aniołów Stróżów, gdzie odbyła się uroczysta msza święta.

Robocze spotkanie Starostów Dolnośląskich...

Data opublikowania: .

9 listopada 2015 r. o godzinie 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatu Wrocławskiego odbył się Konwent Powiatów Województwa w którym uczestniczył Starosta Wałbrzyski Pan Jacek Cichura. Spotkanie miało charakter roboczy.

INFORMACJA PRK

Data opublikowania: .

Uprzejmie informujemy, że w okresie od 16 listopada do 7 grudnia 2015 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów Anna Juszczyszyn- Sroka nie będzie obecna z powodu urlopu.

Sądowa dokumentacja w sprawie sporu "o miedzę"..

Data opublikowania: .

W miniony piątek (06.11.2015r.) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu Burmistrz Głuszycy przekazał  na ręce Starosty Jacka Cichury i Wicestarosty Krzysztofa Kwiatkowskiego archiwalne dokumenty z lat 1887-1902 w odnalezione podczas prac budowlanych w Głuszycy.

Ogłaszamy konkurs fotograficzny!

Data opublikowania: .

Zapraszamy dzieci i młodzież z terenu  Powiatu Wałbrzyskiego do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym. Realizowany on jest w ramach projektu pn. "Ziemia Wałbrzyska-nieodkryte piękno-program edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży Powiatu Wałbrzyskiego", który jest współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na wystawie.

Rzut do kosza...

Data opublikowania: .

W hali AQUA-ZDRÓJ przy ul. Ratuszowej w Wałbrzychu, w dniu wczorajszym o godz. 12:00 nastąpiło oficjalne otwarcie IX edycji Szkolnej Ligi Koszykówki Toyota Basket Liga 2015/2016.
Do Ligi zgłosiły się szkoły podstawowe i gimnazjalne z Wałbrzycha oraz terenu Powiatu. W oficjalnym otwarciu na zaproszenie Pana Romana Ludwiczuka- senatora VI i VII kadencji uczestniczył Starosta Wałbrzyski Pan Jacek Cichura.

Rozwijamy turystykę! Nowy projekt polsko-czeski...

Data opublikowania: .

W dniu 29.10.2015 r. odbyło się spotkanie robocze z partnerami z Republiki Czeskiej. Starosta Wałbrzyski Pan Jacek Cichura i Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego Pan Krzysztof Kwiatkowski rozmawiali ze Starostą Nechanic Panem Jiri Pecharem o planowanych wspólnych działaniach pod kątem wykorzystania środków finansowych z programu INTERREG V a Czechy-Polska.

"Zgoda buduje, niezgoda rujnuje"...

Data opublikowania: .

Dzisiaj, 26 października 2015r. Starosta Wałbrzyski Jacek Cichura wraz z Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Wałbrzyskiego Stanisławem Janorem spotkali się z pisarzem Stanisławem Michalikiem w jego posiadłości.

Prace na drogach powiatu...

Data opublikowania: .

22 października 2015r. Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego –Starosta Jacek Cichura oraz Wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski wraz z prezydium Rady Powiatu Wałbrzyskiego w osobach Panów: Marka Tarnackiego , Stanisława Janora oraz Krzysztofa Krajewskiego -dokonali kontroli części wykonywanych inwestycji na drogach powiatowych.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego

Data opublikowania: .

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wałbrzyskiego realizowanego w 2016 roku o nazwie: Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową dla mieszkańców powiatu wałbrzyskiego.

Termin składania ofert ustala się na 10 listopada 2015 roku.

Uchwała Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej (do pobrania)

Dzień Nauczyciela w Walimiu

Data opublikowania: .

W dniu 14 października w Zespole Szkół im. Noblistów Polskich w Walimiu uczniowie klas pierwszych i nauczyciele mieli wyjątkowe święto. Nauczyciele z racji Dnia Komisji Edukacji Narodowej a pierwszoklasiści z racji pasowania na ucznia.

Powiatowe Obchody Dnia Nauczyciela

Data opublikowania: .

W dniu dzisiejszym,13 października 2015r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Siodle odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej.

Święto Nauczyciela.

Data opublikowania: .

Wczoraj, 12 października 2015 Starosta Wałbrzyski Jacek Cichura uczestniczył na zaproszenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w ” Dniu Edukacji Narodowej” zorganizowanym w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie Zdroju.

Konkury w średniowiecznym stylu..

Data opublikowania: .

3 października na wezwanie Starosty Wałbrzyskiego Jacka Cichury w Starych Bogaczowicach stawili się Ci dzielni śmiałkowie, którzy bronić mieli honoru swoich gmin w Turnieju Miast i Gmin Powiatu Wałbrzyskiego.

Już wiadomo! Wyłoniono zwycięzców Powiatowego Konkursu Agroturystycznego!

Data opublikowania: .

30 września 2015r. uroczyście zakończył się  XVI Konkurs na najlepiej zorganizowane i funkcjonujące gospodarstwo agroturystyczne Powiatu Wałbrzyskiego-2015r.Inauguracja odbyła się u laureata pierwszego miejsca w "Zaciszu Trzech Gór" w Jedlinie Zdroju. Jest to gospodarstwo rodzinne prowadzone przez  Zofię i Wiesława Sosnowskich oraz Wiolettę i Pawła Mierzejewskich.

Wykaz nieruchomości do sprzedaży

Data opublikowania: .

 ZARZĄD POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

 

Informuje, iż w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu przy Alei Wyzwolenia 24 oraz na stronie internetowej Urzędu został wywieszony wykaz nieruchomości zabudowanej, położonej w Głuszycy przy ul. Parkowej 9, stanowiącej własność Powiatu Wałbrzyskiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Nieruchomość oznaczona jest w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 113/5 o pow. 0,2494 ha, obręb nr 1 Głuszyca,AM-5, księga wieczysta nr SW1W/00026040/9.

Działka zabudowana jest budynkiem szkoły o pow. użytkowej 1416,62 m².

Dodatkowych informacji dot. przedmiotowej nieruchomości można uzyskać Wydziale Administracji Architektoniczno- Budowlanej i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, Al. Wyzwolenia 22, II piętro, pokój nr 230, tel. 74 84 60 545.

Najzdolniejsi uczniowie docenieni...

Data opublikowania: .

Starosta Wałbrzyski Pan Jacek Cichura i Wicestarosta Pan Krzysztof Kwiatkowski wręczyli dziś (16.09.2015r)uczniom Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej -Curie w Szczawnie Zdroju Stypendia Starosty za najlepsze wyniki w nauce.

Uznanie dla Starosty Wałbrzyskiego ...

Data opublikowania: .

W uznaniu za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki  Starosta Powiatu Wałbrzyskiego  Jacek Cichura

otrzymał od Wicepremiera, Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego podziękowanie z okazji 25-lecia polskiej transformacji. 

Dyplom uznania wręczył  Wiceprezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Wałbrzychu  Teodor  Stępa.

Zakończyło się Święto Plonów w Powiecie...

Data opublikowania: .

13 września 2015 roku Starosta Powiatu Wałbrzyskiego wspólnie z Jego Ekscelencją ks. Biskupem Ignacym Decem i Burmistrzem Głuszycy Romanem Głodem byli Gospodarzami pierwszych Dożynek Diecezjalno – Powiatowych w Głuszycy.

Podniosły i uroczysty charakter miała pierwsza część święta plonów  rozpoczynająca się mszą świętą w intencji rolników koncelebrowaną przez Biskupa Świdnickiego JE Ignacego Deca.

Członkowie Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego podkreślali szczególną rolę pracy na roli, trud i wysiłek  jaki wkładają rolnicy w swoja pracę .

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

mrvsky.pl

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500