Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta

Posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Serdecznie zapraszamy na posiedzenie Powiatowej Rady Dzialalności Pożytku Publicznego, które odbędzie się 08.12.2015 r. o godzinie 15.00. Tematem posiedzenia będzie omówienie kryteriów oceniania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań puiblicznych Powiatu Wałbrzyskiego.

 

 

 

Zapraszamy na posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

w dniu 20.01.2014 r. (wtorek) godzina 15.00. Głównym tematem posiedzenia będzie omówienie planu pracy Rady na rok 2015 oraz przedstawionie raportu przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych dot. projektu SPLOT dla RAD

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500