Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta

Organizacje pozarządowe

UWAGA!!! Z uwagi na brak rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realziację zadania publicznego pn. "Aktywna Jedlina...dla każdego coś dobrego" (brak zlożonych ofert) informujemy, że Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego podjął decyzję o ponownym ogloszeniu otwartego konkursu ofert na powierzeneie realizacji ww. zadania publicznego: 

Uchwała Nr 62/2017 Zarządu Powiatu (pobierz)


Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organziacji pozarządowych do udziału wpracach komisji konkursowych.

Treść komunikatu w zalaczniku

Karta zgłoszeniowa


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realziacji zadania publicznego pn. Ocalić od zapomnienia

uchwała (pobierz)

wzór oferty (pobierz)


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realziacji zadania publicznego pn. Stwórzmy nasze miejsce spotkań - etap II, kreatywne warsztaty i miejsce zabaw dla dzieci, seniorów i mieszakńców Gminy Mieroszów.

uchwała (pobierz)

wzór oferty (pobierz)


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realziacji zadania publicznego pn. "Aktywna Jedlina...dla każdego coś dobrego"

uchwała (pobierz)

wzór oferty (pobierz)


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realziacji zadania publicznego pn. Zjednoczy Nas Koszykówka

uchwała (pobierz)

wzór oferty (pobierz)


Poniżej przedstawiamy Państwu link pod którym można złożyć swoje uwagi do zmian jakie zostały wprowadzone do kart oceny według lokalnych kryteriów wyboru. Zmiany dotyczą kart z podejmowania działalności, rozwijania działalności, konkursów otwartych oraz konkursów grantowych. Pod wskazanym linkiem znajduje się karta do konsultacji, w której mogą Państwo wpisywać swoje uwagi a następnie przesłać je do nas.

W razie pytań prosimy o kontakt.

http://kwiatlnu.eu/konsultacje-spoleczne/

pozdrawiam Asia Cebula

Stowarzyszenie LGD Kwiat Lnu

Ul. Dworcowa 33

58-420 Lubawka

tel. 75 74 11 804

e-mail: biuro@kwiatlnu.eu


Informujemy, że Rada Powiatu Walbrzyskiego Uchwałą NR XIX/56/2016 z dnia 29 września 2016 roku uchwaliła program współpracy Powiatu Walbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.)

Uchwała NR XIX/56/2016 Rady Powiatu Walbrzyskiego z dnia 29 września 2016 roku (pobierz)


UWAGA!!!!

W związku z wejściem w życie 10 maja br. Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego sprawozdania z realizacji zadania publicznego poniżej publikujemy wzory, które obecnie obowiązują  przy skladaniu ofert w tzw. trybie pozakonkursowym (art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaracie).

Uproszczona oferta

Uproszczone sprawozdanie

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500