Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta

X Jubileuszowa Gala Sportu GRAND PRIX "IDOL" 2011

X Jubileuszowa Gala Sportu GRAND PRIX "IDOL" 2011

odbyła się 25 listopada 2011 r. pod honorowym Patronatem Starosty Wałbrzyskiego - Roberta Ławskiego w Zamku Książ. Organizatorem Gali był Wałbrzyski Klub Biegacza działający przy Miejskim Towarzystwie Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu.

01

Stanowiła ona podsumowanie cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych "IDOL" 2011 w 12 kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn.

Impreza miła na celu wyłonienie "IDOLA" 2011 r., który uczestniczył w największej liczbie organizowanych imprez pod hasłem "IDOL". Ogółem 36 nominowanych zawodników otrzymało nagrody ufundowane przez sponsorów, w tym również przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu.

Podczas Gali zaprezentowano film z X-lecia cyklu imprez oraz zorganizowano wystawę zdjęć z tego okresu. Wszystkim uczestnikom Gali Sportu GRAND PRIX "IDOL" 2011 życzymy sukcesów w kolejnej edycji IDOLA, a or

ganizatorom satysfakcji z przeprowadzonych zawodów sportowo-rekreacyjnych.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500