Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta

Świadczenia z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

W związku ze zmianą zapisu art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)

Powiat Wałbrzyski, jako organ prowadzący szkoły i placówki oświatowe określił warunki i sposób przyznawania świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (czynnych zawodowo, emerytów i rencistów, jak również nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne), jednostek oświatowych, o których mowa powyżej.

Z uwagi na uregulowania prawne w zakresie ochrony danych osobowych, wnioski o przyznanie świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej należy składać bezpośrednio w Wydziale Edukacji, Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu (II piętro, pokój 204, tel. 74 84 60 620) lub pocztą na adres Starostwo Powiatowe 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 24, przy czym na kopercie należy umieścić dopisek "Wniosek o przyznanie świadczenia z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli". Jednocześnie informujemy, iż osoby które złożą wnioski niezgodnie w ww. kryteriami (np. złożą wniosek wraz z dokumentami w Kancelarii Ogólnej) na własną odpowiedzialność umożliwią, nieupoważnionym do tego pracownikom urzędu, wgląd do swoich danych osobowych.

PLIKI DO POBRANIA

pdf3 NOWA!!! uchwała nr 04/2013 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie świadczenia z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wałbrzyski 

 

pdf3 uchwała nr IX/51/07 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie określenia rodzajów, warunków oraz sposobu przyznawania świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wałbrzyski 

pdf3 uchwała nr XXXV/56/09 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 października 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr IX/51/07 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów, warunków oraz sposobu przyznawania świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wałbrzyski

 

Wniosek o przyznanie świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Wałbrzyskiego

 

Wytworzył: WS

Udostępnił: Magdalena Kulpińska

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500